Contact? Mail me via ej@dehaanmac.nl of bel me op telefoonnummer 06 10381072

Management,

Advies & Coaching

op het gebied van

GEBIEDSONTWIKKELING

"]

Home

Kan niet bestaat niet!

De wereld om ons heen is constant aan verandering onderhevig. Met z’n allen willen we een leefbare omgeving creëren waarbij werken, wonen en goede mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding in balans zijn. Er liggen een hoop kansen en mogelijkheden en die moeten we zo efficiënt en effectief mogelijk benutten. Dat is ook gelijk mijn uitgangspunt en drijfVEER! Al meer dan 20 jaar help ik om ruimtelijke-, maatschappelijke- en economische vraagstukken, op verschillende terreinen van ontwikkelingen, op te lossen. De Haan MAC staat voor Management, Advies en Coaching. Dat doe ik op verschillende werkgebieden, maar altijd door te Verbinden op Energieke, Enthousiaste wijze, met het gewenste eindResultaat voor ogen.

Meer over mij, mijn werkwijze en VEER

Eric-Jan De Haan

Werkgebieden

Maatschappelijk vastgoed

Gebiedsontwikkeling

Herstructurering

Infrastructuur

Dorps- en Stadscentra

Haalbaarheidsvraagstukken

Begeleiding initiatieven

Samenwerking

Opdrachtgevers aan het woord

 • Eric-Jan de Haan is door de gemeente Son en Breugel in de aanvangsperiode van het plan Sonniuspark in 2006 aangetrokken om dit gebied aan de noordkant van Son te ontwikkelen tot een mooie woonwijk van ± 700 woningen. Hij geeft met zijn kennis, ervaring, netwerk en persoonlijke kwaliteiten op aansprekende wijze invulling aan zijn projectleiderschap en het team dat deze wijk ontwikkelt. Zoals alle gemeenten heeft ook Son en Breugel bij de realisatie van de woonwijk door de crisis tegenslag gekend. Eric-Jan heeft zich daardoor niet laten ontmoedigen en inmiddels neemt de wijk steeds meer vaste vormen aan.
  Rien SchalkxRien Schalkxgemeentesecretaris Son en Breugel
 • Ik heb Eric-Jan leren kennen als een gedreven, hulpvaardige, ambitieuze en vrijdenkende ondernemer. Vanuit de zekerheid dat de gemeentelijke wereld morgen beter kan zijn dan vandaag, hanteert hij zijn ervaring, kennis en daadkracht om opdrachtgevers en collega's te bewegen en het gezamenlijke doel te realiseren.
  Erik HaverkortErik Haverkortbusinesspartner Firma Bereik
 • Eric-Jan is door de gemeente Dronten ingehuurd als projectleider voor de realisatie van het Multi Functioneel Gebied (MFC) in Swifterbant. Een ingewikkeld traject en project. De afgelopen periode zijn hierin belangrijke stappen gezet. Stappen die niet gezet hadden kunnen worden zonder de inzet van Eric-Jan. Deze inzet bestaat uit het inbrengen van zijn grote inhoudelijke en financiële kennis, maar ook uit het vormgeven van een soepel proces waarbij alle betrokken partijen op een prettige manier worden aangehaakt en zich blijven herkennen in zowel het gevolgde proces als in de bereikte mijlpalen. Voor mij als projectwethouder is Eric-Jan een kundige en plezierige adviseur met een sterke bestuurlijke gevoeligheid, op wie ik mij met gerust hart kan verlaten.
  Peter van BergenPeter van Bergenwethouder gemeente Dronten
 • Eric-Jan de Haan is in staat verbindingen te leggen tussen diverse partijen in complexe projecten, zonder veel concessies te doen aan de ambitie en het einddoel. Vriendelijk doch vastberaden, kritisch en analytisch, maar toch steeds naar oplossingen zoekend, geeft hij leiding aan een proces om te komen tot een multifunctioneel woonservice gebied in Dronten. Daarnaast heeft hij op gelijke wijze het accommodatiebeleid in de gemeente vorm gegeven.
  Karel van Erpafdelingsmanager Maatschappelijke Ontwikkeling , gemeente Dronten