Contact? Mail me via ej@dehaanmac.nl of bel me op telefoonnummer 06 10381072

Position paper magneetzweefbaan Noord-Nederland

Position paper magneetzweefbaan Noord-Nederland

Opdrachtgever

VNO-NCW Noord

Rol

Adviseur en auteur

Project

Het opstellen van een position-paper over het nut en de noodzaak van de aanleg van een snelle verbinding tussen Amsterdam/Schiphol en Noord Nederland.  Beïnvloedt de aanleg de economische positie van de regio?  De position-paper is gebruikt als lobby-document voor de 2e kamer.