Contact? Mail me via ej@dehaanmac.nl of bel me op telefoonnummer 06 10381072

Bestuursovereenkomst, ruimtelijke visie Skasterlân – Heerenveen

Bestuursovereenkomst, ruimtelijke visie Skasterlân – Heerenveen

Opdrachtgever

Gemeenten Skasterlân en Heerenveen

Rol

Projectmanager

Project

In het kader van een voorspoedige economische ontwikkeling werd de gemeente Heerenveen geconfronteerd met onvoldoende beschikbare locaties op eigen grondgebied voor de uitbreidingen voor woon-en werklocaties en met knelpunten in de regionale wegenstructuur. Ruimtelijk gezien lagen alle oplossing richtingen in de nabuur-gemeente voor de hand. Het proces van verkenningen en onderhandelingen op basis van inhoudelijke argumenten voorbereid met in eerste instantie de beide Colleges en later de beide voltallige raden. Resultaat: een bestuursovereenkomst tussen beide gemeenten gebaseerd op een opgestelde ruimtelijke visie inclusief afspraken over fasering, programmering en financiering.