Contact? Mail me via ej@dehaanmac.nl of bel me op telefoonnummer 06 10381072

Ontwikkeling 4500 woningen + voorzieningen op vinexlocatie De Eschmarke

Ontwikkeling 4500 woningen + voorzieningen op vinexlocatie De Eschmarke

Opdrachtgever

Gemeente Enschede

Rol

Projectmanager (interim)

Project

De ontwikkeling van een vinexlocatie, waar 4500 woningen met de bijbehorende voorzieningen gerealiseerd werden. In het kader van mijn rol als (interim) projectmanager bestonden mijn verantwoordelijkheden uit:

  • Lidmaatschap MT van het projectbureau Eschmarke
  • Uitvoeren van optimalisering-studies en -programma’s
  • Het programmamanagement over stadsdeel-gerichte ontwikkelingen en afstemming met parallel lopende gemeentelijke programma’s
  • De periodieke herijking en actualisatie van contractuele afspraken met bouwontwikkel-combinatie E2000, bestaande uit een 4-tal projectontwikkelaars
  • Het aansturen van het projectbureau, bestaande uit assistent-projectleiders, secretariaat, grondbedrijf en het ingenieursbureau
  • Gefaseerd de werkzaamheden van initiatieffase tot en met de overdracht naar beheer van deelprojecten: 7 woonwijken met een omvang variërend van 19 vrije kavels tot 600 woningen, winkelcentrum met 6 units en een multifunctioneel activiteiten centrum
  • Het introduceren van particulier opdrachtgeverschap in uiteenlopende vormen.