Contact? Mail me via ej@dehaanmac.nl of bel me op telefoonnummer 06 10381072

Ontwikkeling 600 woningen Sonniuspark

Ontwikkeling 600 woningen Sonniuspark

Opdrachtgever

Gemeente Son en Breugel

Rol

Projectmanager

Project

Invulling geven aan de planvorming en realisatie van een nieuwe woonwijk Sonniuspark. De woonwijk biedt ruimte aan ruim 600 woningen met een divers programma en aanvullende voorzieningen zoals een zorgcluster en school. Voor dit project is een succesvolle ontwikkel strategie gerealiseerd, die past binnen de veranderde woningmarkt. Als gedetacheerd project manager ben ik verantwoordelijk voor:

 • Het functionele en inhoudelijk leiderschap aan de projectorganisatie. Het projectteam bestaat uit: projectleider civiel, projectleider planvorming, assistent projectleider, planeconoom en secretariaat
 • Alle facetten van besluitvorming binnen de gemeentelijke organisatie
 • Het vormgeven van projectmatig werken binnen de gemeentelijke organisatie
 • Advisering omtrent programmamanagement rond alle gemeentelijke opgaven en de koppelen van verschillen projecten
 • De vertaling van het masterplan naar een stedenbouwkundig plan, handboek buitenruimte en een beeldkwaliteitsplan, inclusief de aanpalende onderzoeken
 • Het opstellen van het bestemmingsplan, inclusief de bijbehorende procedures en processen
 • De voorbereiding en aansturing van het bouw- en woonrijp maken van de grond
 • Aanbestedingstrajecten
 • Onderhandelingen met marktpartijen met een grondpositie binnen het plangebied
 • Afspraken met corporaties voor sociale woningbouw die in relatie staan tot prestatieafspraken
 • Het inhoudelijk en procedureel vormgeven aan collectief en particulier opdrachtgeverschap.