Contact? Mail me via ej@dehaanmac.nl of bel me op telefoonnummer 06 10381072

Herinrichting binnenstad Hengelo / ontwikkelingen bedrijventerrein

Herinrichting binnenstad Hengelo / ontwikkelingen bedrijventerrein

Opdrachtgever

Gemeente Hengelo en Combinatie gemeenten Hengelo en Borne

Rol

Projectmanagement

Opdracht herinrichting binnenstad

De primaire opdracht van de gemeente Hengelo was om een impuls te geven aan het stagnerende programma voor de herinrichting van de Hengelose binnenstad. Door te bemiddelen tussen de stakeholders, waaronder gemeente en de ondernemersvereniging, heb ik een nieuw breed gedragen plan kunnen realiseren en dat ook uit kunnen voeren om tot verdere ontwikkeling en herinrichting van de binnenstad te komen.

Opdracht ontwikkeling bedrijventerrein Buren / De Veldkamp

Als projectmanager verantwoordelijk voor:

  • Het inhoudelijk en organisatorisch invulling geven aan de ontwikkeling van ongeveer 100 hectare gemeenschappelijk bedrijventerrein .
  • Het opstellen en begeleiden van de samenwerkingsovereenkomst tussen beide gemeenten
  • Opzetten en vormgeven van de projectorganisatie in personele zin, de besluitvormingslijnen en de financiering
  • Onderhandelingen voeren ten aanzien van de uitwerking van de gesloten intentie overeenkomst met de ontwikkel combinatie VOF De Corridor
  • Projectmanagement over de totstandkoming van de stedenbouwkundige plannen en juridisch planologische aspecten
  • Overleg en vormgeving, zowel inhoudelijk, financieel als de planning van de aanleg van de spoorwegonderdoorgang en de mogelijkheden van een nieuw voorstad station met Prorail