Contact? Mail me via ej@dehaanmac.nl of bel me op telefoonnummer 06 10381072

Strategiebepaling ontwikkeling bedrijventerreinen

Strategiebepaling ontwikkeling bedrijventerreinen

Opdrachtgever

NV NOM, Gemeente Leeuwarden & provincie Fryslân

Rol

Projectmanager

Project

Opstellen handleiding en draaiboek inzake de ontwikkeling van een bedrijventerrein. In het draaiboek aandacht voor proces, inhoud en procedures. Samen met de opdrachtgevers en het Ministerie van EZ heeft het draaiboek centraal gestaan in een symposium over ruimtelijke ontwikkelingen.