Contact? Mail me via ej@dehaanmac.nl of bel me op telefoonnummer 06 10381072

Zuiderzeespoorlijn provincie Fryslân

Zuiderzeespoorlijn provincie Fryslân

Opdrachtgever

Provincie Fryslân en betrokken gemeenten

Rol

Senior-adviseur

Project

Adviesrapport bestuurlijk gedragen en inhoudelijk uitvoerbaar voorkeurstracé van de hogesnelheidslijn in de provincie Fryslân. Daarbij rekening houden met de effecten die de aanleg van de lijn heeft op het milieu en landschap én de voorkeuren van de betrokken gemeenten in relatie tot eigen ontwikkelingsstrategieën.