Contact? Mail me via ej@dehaanmac.nl of bel me op telefoonnummer 06 10381072

Doelgroepenbeleid en prestatie afspraken

Doelgroepenbeleid en prestatie afspraken

Opdrachtgever

Gemeente Hof van Twente

Rol

Strategisch adviseur

Opdracht

Opstellen doelgroepen-notitie als startpunt en kaderdocument waarin prestatieafspraken tussen 4 corporaties en de gemeente Hof van Twente vastliggen. Doel: het vertrouwen tussen de partijen herstellen, zodat er gezamenlijk invulling geven kan worden aan de uitvoering van de woonvisie van de gemeente Hof van Twente.