Contact? Mail me via ej@dehaanmac.nl of bel me op telefoonnummer 06 10381072

Dienstverlening

Management

Ruimtelijke opgaven?

De inrichting van ons land van locatie tot gebied. Van gebouw tot woonwijk. Van plan tot realisatie. Van verbinden tot verblijven. Van wonen tot werken. Van nieuw tot hergebruik. Van winkelcentrum tot brede school. Van fietspad tot snelweg. Van dorp tot stad. Van visie tot uitvoeringsprogramma. Van …. tot ….. Vult u zelf maar in.

Waarom?

Om tot een goed eindresultaat te komen is niet alleen de inhoud van een project van belang. De bijbehorende producten en processen zijn essentieel! Van projectorganisatie tot adviesnota. Van stedenbouwkundig plan tot aanbesteding. Van contractonderhandelingen tot bewonersparticipatie. Van communicatie tot bestek. Van …. tot ….. Vult u zelf maar in.

Wat mag u verwachten?

Een ervaren manager die de raakvlakken tussen inhoud, proces, producten en procedures feilloos weet te managen. Altijd met oog voor wat er zich binnen en buiten de kaders van het project afspeelt. Flexibel, enthousiast, creatief, betrokken met het beoogde eindresultaat constant op het vizier.

Meer over hoe wij kunnen samenwerken

KLIK

Advies

Van idee naar uitvoering

Een goed idee is snel geboren, maar aan de uitvoering daarvan zitten vaak nogal wat haken en ogen. Een goed advies vraagt om een scherp analytisch inzicht en en het vermogen om resultaten te vertalen in conclusies, aanbevelingen en suggesties waar u mee aan de slag kunt.

Visie

Mijn adviezen zijn gericht op Inhoud, Organisatie, Financiën, Draagvlak en Besluitvorming. Het beoogde eindresultaat staat altijd centraal.
file111 (2)

Wat kunt u verwachten?

Elke vraag is uniek. De inhoud, fase of setting van uw vraagstelling bepaalt de diepte, breedte en vorm van het advies. Ik streef er naar om een helder en toepasbaar advies te geven, dat perfect aansluit bij uw vraagstelling. Gevoel voor de omgeving is daarvoor een must. Dus geen document voor in de la, maar een advies waar u mee aan de slag kunt.

 

Coaching & Training

Ontwikkeling centraal

In elk coachingstraject staat ontwikkeling centraal. Iedereen heeft zijn sterke en zwakke punten. De kunst is om potentie van kennis en kunde te herkennen, te benutten en zodanig vorm te geven dat iemand excelleert in hetgeen hij of zij doet. Belangrijk daarbij is dat het coaching dicht bij de praktijk staat. Het mooiste is om iemand mee ‘op reis’ te nemen in praktijksituaties. Zo zie je direct waar kennis en kunde en proces en inhoud elkaar ontmoeten en waar winst te behalen valt.

Training & coaching on the job

Vaak blijft coaching ‘hangen’ bij het krijgen van feedback op observaties, inventarisatie en analyses. Om echt wat te leren is begeleiding, feedback en advies vanuit praktische toepassing cruciaal. Want … een uitmuntend theoreticus is niet bij voorbaat een goede projectleider, onderhandelaar of adviseur. Begeleiding in praktijksituaties is het meest effectief.

Het juiste antwoord

Hoe benader je belanghebbenden? Hoe krijg je de juiste feedback van collega’s of projectmedewerkers? Wanneer stel je welke vragen? Waar ligt de scheidslijn tussen hanteren van projectmanagement-tools als instrument en middel? En nog veel meer… De juiste antwoorden zijn afhankelijk van de situatie? Junior of senior, soms heeft u even hulp nodig om de juiste weg te vinden. Een coaching- of trainingstraject kan helpen. Het gezegde ‘al doende leert men’ is hier zeer zeker op zijn plaats.

Inzetbaar als

 • Projectdirecteur
 • Proces- of projectmanager
 • Strategisch adviseur
 • Interim manager
 • Coach
 • Inspirator
 • Lobbyist / acquisiteur

Inzetbaar wanneer

 • vastgelopen trajecten vlot getrokken moeten worden
 • er wensen vertaald moeten worden naar een concreet project
 • er een concreet einddoel behaald moet worden
 • er draagvlak gecreëerd moet worden of een coalitie gevormd
 • er onderhandeld moet worden tussen verschillende belangengroeperingen
 • complexiteit in bestuurlijke vraagstukken een oplossing in de weg staat