Contact? Mail me via ej@dehaanmac.nl of bel me op telefoonnummer 06 10381072

Advies

 • Herinrichting/hergebruik watergebonden bedrijventerrein Houkesloot
  0

  Herinrichting/hergebruik watergebonden bedrijventerrein Houkesloot

  Opdrachtgever Gemeente Sneek Rol Strategisch adviseur Opdracht Onderzoek doen naar en het schrijven van een adviesnota inzake het watergebonden...

 • Infrastructuurstudies
  0

  Infrastructuurstudies

  Opdrachtgevers Rijkswaterstaat Bouwdienst Provincie IJsselmeergebied Provincie Zeeland Gemeente Almere Rol Adviseur / Projectleider Projecten Startnotitie uitbreiding A1, A6, A9...

 • Doelgroepenbeleid en prestatie afspraken
  0

  Doelgroepenbeleid en prestatie afspraken

  Opdrachtgever Gemeente Hof van Twente Rol Strategisch adviseur Opdracht Opstellen doelgroepen-notitie als startpunt en kaderdocument waarin prestatieafspraken tussen 4 corporaties...

 • Task Force uitbreiding industriehaven Harlingen
  0

  Task Force uitbreiding industriehaven Harlingen

  Opdrachtgever CV/BV Haven van Harlingen Rol Strategisch adviseur Project In adviserende rol verantwoordelijk voor: Invulling geven aan de rol...

 • Zuiderzeespoorlijn provincie Fryslân
  0

  Zuiderzeespoorlijn provincie Fryslân

  Opdrachtgever Provincie Fryslân en betrokken gemeenten Rol Senior-adviseur Project Adviesrapport bestuurlijk gedragen en inhoudelijk uitvoerbaar voorkeurstracé van de hogesnelheidslijn...

 • Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten
  0

  Ruimtelijke ontwikkelingsprojecten

  Opdrachtgever Gemeente Son en Breugel Rol Senior-adviseur Projecten Voorzien in locatie-studie en de programmatische afstemming en onderhandeling over de tijdelijke...

 • Project mainport Rotterdam
  0

  Project mainport Rotterdam

  Opdrachtgever Bouwdienst Rijkswaterstaat Utrecht Rol Senior-adviseur Project Eindredactie / uitwerking visie Zuid West Nederland Het voorzien van een procesmatige...

 • Position paper magneetzweefbaan Noord-Nederland
  0

  Position paper magneetzweefbaan Noord-Nederland

  Opdrachtgever VNO-NCW Noord Rol Adviseur en auteur Project Het opstellen van een position-paper over het nut en de noodzaak van...