Contact? Mail me via ej@dehaanmac.nl of bel me op telefoonnummer 06 10381072

Samenwerkingsmogelijkheden

Elk traject haar eigen aanpak

Elke vraag staat op zich en vergt haar eigen unieke aanpak en samenwerkingsvorm. Samen bepalen wij, welke vorm het beste bij uw vraag en organisatie past. Gaat u in zee met DeHaanMAC, dan bent u in ieder geval verzekerd van mijn aandacht en toewijding, krijgt u de beschikking over een breed netwerk én weet u waar u aan toe bent. Dat geldt zowel voor Management-, Advies-, als Coaching- en Trainingstrajecten. Maatwerk is het devies.

Breed Netwerk

Toegang tot specifieke kennis? Kennismaken met een collega van een andere organisatie? Kennis delen is efficiënt, effectief en leerzaam. U krijgt de beschikking over een uitgebreid netwerk op alle vlakken die in ruimtelijke ontwikkelopgaven van belang zijn. Van stedenbouwer tot adviesbureau, van jurist tot planeconoom, van projectmanager tot bestuurder en van afdelingshoofd tot raadslid. Ik wijs u graag de weg.

Up to date

De wereld van de ruimtelijk opgaven in ons land is continu in beweging. Vanuit het oogpunt dat er veel waarde wordt gehecht aan de integratie met de inhoud moet deze steeds actueel zijn. Of het nu gaat om de omgevingswet, de grexwet, marktontwikkelingen in de bouw of de actualiteiten die in uw regio spelen. Ik zorg er altijd voor dat de kennis die de basis vormt voor het advies de meest actuele is.

Continuïteit

Bij onvoorziene omstandigheden gaat het werk door. Voor u als opdrachtgever van zeer groot belang. De continuïteit is op verschillende wijzen gewaarborgd. Allereerst door het werken met een duidelijke projectstructuur, waarbinnen alle fases passend gedocumenteerd worden. Dit maakt het mogelijk dat indien nodig werkzaamheden snel en doeltreffend, door iemand uit uw eigen organisatie of elders, overgenomen kunnen worden.

Bereikbaarheid en flexibiliteit

In alle trajecten die u met DeHaanMac aangaat geldt dat ik beschikbaar ben wanneer dat nodig is. Ook als dat buiten de afgesproken momenten is. Indien nodig wordt er direct gehandeld. Als het gaat om coachingstrajecten, kunt u ervan uitgaan dat u ten allen tijde op flexibele inzet mag rekenen. Acute situaties laten zich niet leiden door ‘kantooruren’. Dus het is geen enkel probleem om eens in de weekenden of avonduren af te spreken.
Via mail, telefoon, webcam of fysiek ben ik bereikbaar, ook op de minder gangbare uren.

Kosten

Een vergoeding voor de inzet en geleverde diensten kan op verschillende manieren plaatsvinden. Samen bepalen we welke vorm het beste bij uw vraag past. De hoofdlijnen:
Detachering – voor kortere of langere periode gebaseerd op een vast uurtarief
Resulting – gebaseerd op een sterk gereduceerd uurtarief. We maken afspraken over wat, wanneer en onder welke voorwaarden (deel)opdrachten gereed moet zijn. Is dat het geval, dan vindt er een extra verrekening plaats met een van te voren afgesproken bedrag. Zo niet, dan zijn er geen verdere verrekeningen. Maatwerk en beïnvloedbare factoren zijn bespreekpunten.
No cure-no pay – bespreekbaar in initiële fasen waar budgettering een probleem vormt. Om deze projecten met goede insteek niet te laten vastlopen op een gebrek aan financiële middelen, kunnen afspraken gemaakt worden op basis van voorfinanciering of risicodragende participatie.
Lump sum – op basis van een duidelijk geformuleerde projectdoelstelling en offerte. Een vast bedrag, zonder verrassingen.